Varhaisen puuttumisen HUOLI-palaveri

Varhaisen puuttumisen mahdollistava ryhmän vastuuopettajan toimintatapa, opiskelijan tukemiseksi opintojen aikana. Tavoitteena tarjota tukea ja auttaa ongelmanratkaisussa.

HUOLI-palaveri (2–3 henkeä) kokoontuu ryhmän vastuuopettajan johdolla ja se voidaan kutsua koolle pikaisesti huolen laadusta riippuen (esim. poissaolot, puuttuvat suoritukset). Keskustelu käydään motivoinnin ja neuvonnan hengessä. Opiskelijaa kuullaan ensisijaisesti ja häntä itseä tuetaan ongelman ratkaisuun. HUOLI- ryhmän koostumus voi vaihdella riippuen opiskelijan pulmasta. Opiskeluun liittyvissä tilanteissa voi olla paikalla mm. erityisopettaja, koulutuspäällikkö tai opo. Tarvittavasta tuesta ja jatkotoimenpiteistä sovitaan yhteisesti ja palaveri kirjataan Wilmaan. Lisäksi opiskelijan kanssa voidaan sopia uusi tapaaminen vastuuopettajan kanssa tai sopia ns. huoliseuranta. Tarvittaessa opiskelijan ohjataan terveydenhoitajan, kuraattorin tai etsivän nuorisotyöntekijän juttusille. Huolen aiheen vastuuopettajalle voi ilmaista kuka tahansa kenellä on huoli opiskelijan tilanteesta (esim. opiskelukaverit, kotiväki, asuntola-ohjaaja, kuraattori, terveydenhoitaja, etsivä).

Yhteystiedot:
Ulla Manninen, TATU – tartu tutkintoon! -hanke, Seurakuntaopisto, ulla.manninen@seurakuntaopisto.fi.

Lue lisää hankehelmen resursseista, juurruttamisesta ja kehittämisestä Arjen arkki -sivuilta »

Comments are closed.