Yhdessä opettamisen malli

  • kaksi tai useampi opettaja opettaa samaa tai eri oppiainetta samassa paikassa samaan aikaan yhdelle tai useammalle opiskelijaryhmälle
  • tavoitteena opiskelijoiden oppimistulosten paraneminen erityisesti liittämällä teoria ja käytäntö toisiina
  • ei tuota lisäkustannuksia, koska oppiaineita, jotka olivat aikaisemmin lukujärjestyksessä eri aikaan, opetetaan samassa yhteydessä
  • auttaa jakamaan opettajan kasvatusvastuuta, tukee työssä jaksamista ja -viihtymistä sekä vahvistaa opettajien arviointitaitoja ja ammatti-identiteettiä

Turun ammatti-instituutin kotityö- ja puhdistuspalvelujen yhdessä opettaminen on toteutettu niin, että matemaattisten aineiden tunnit on lukujärjestyksessä sijoitettu samaan aikaan ammattiaineiden kanssa. Opiskelijaryhmässä on samanaikaisesti kaksi opettajaa, jotka voivat opettaa ryhmää eri tavoin: ryhmä voidaan jakaa kahtia tai opettajat voivat vuorollaan opettaa koko ryhmää. Samaan aikaan opetettaessa opiskelijan on helpompi ymmärtää, miten teoriatunneilla opiskeltu asia liittyy omaan ammattiin ja omiin työtehtäviin.

Opetusmallissa myös arviointi suoritetaan työtehtävien yhteydessä. Kotityö- ja puhdistuspalvelujen mallissa perinteiset kokeet onkin pääosin hylätty. Arvioinnin tarkoituksena on selvittää harjoitusten ja työtehtävien kautta, osaako opiskelija kyseisen työtehtävän ja ymmärtääkö hän myös tehtävään liittyvän teoriaosuuden.

Moodleen on koottu arviointipaketit sekä puhtaanapidon ja matemaattisten aineiden, että ruuanvalmistuksen ja matemaattisten aineiden arvioinnin tueksi. Arviointipaketit sisältävät samanaikaisopetuksen sisällöt sekä arviointisuunnitelmat:
Puhtaanapidon, matematiikan ja fysiikka-kemian arviointipaketit » (kirjaudu vierailijana)
Ruuanvalmistuksen, matematiikan ja fysiikka-kemian arviointipaketit » (kirjaudu vierailijana)

Katso Juha Pusan haastattelu samanaikaisopetuksesta ja sen arvioinnista:


Yhdessä opettamisen malli pähkinänkuoressa »

Lataa esimerkki samanaikaisopetuksen aikataulusta »

 

Lisätietoja: Juha Pusa, Turun ammatti-instituutti, etunimi.sukunimi@turku.fi


VINKKI!

Otathan huomioon, että suunnitteluun tulee varata riittävästi aikaa ja opetettavien sisältöjen tulee olla mahdollisimman laajoja. Myös opetustilanteiden rooleista ja pelisäännöistä tulee sopia etukäteen.

Lukujärjestyksen suunnittelussa on tärkeää, että kokonaisuudet opiskellaan suhteellisen lyhyessä ajassa. Hyvä nyrkkisääntö voisi olla yhden opintoviikon opinnot yhteen periodiin. Tunteja on oltava viikossa tarpeeksi, jotta opiskelijalle muodostuu opiskeltavasta asiasta riittäväkokonaiskäsitys.

Lue opettajien kokemuksia mallin käytöstä Lupa kokeilla -julkaisusta.

Comments are closed.