Yksilöllisten opintopolkujen valintojen ohjaus

Liiketalouden perustutkinnon opiskelijoille on tehty valintaesite, joka toimii esimerkkinä siitä, kuinka opinnot on toteutettu moduuleittain. Malli antaa esimerkin siitä, kuinka opiskelijat voivat valita joustavia ja yksilöllisiä opintopolkuja ja kuinka opiskelijan ohjaus tähän tehdään. Mallia voivat hyödyntää eri koulutusalat oman toiminnan suunnittelun pohjaksi tutkinnon rakenteen huomioiden. Esite opiskelijan ohjaukseen toimii opon tai ryhmänohjaajan työkaluna.

Toimintamalli on kuvattu 4-sivuiseen A4-kokoiseen valintaesitteeseen, jonka sisältö on seuraava:

  • ohjeet opiskelijalle siitä, mitä on käytännössä tehtävä valintavaiheessa
  • tutkinnon rakenteen kuvaus
  • tutkinnon osien sisällöt tiivistetysti
  • malleja erilaisista poluista
  • tutkintoon tehtyjen valintojen aikatauluttaminen kahdelle vuodelle opintotarjontaan.

Esitettä käytetään liiketalouden perustutkinnon opiskelijoiden ohjauksessa Savon ammatti- ja aikuisopistossa Kuopiossa. Opiskelijoille pidetään yhteinen infotilaisuus, jossa käydään läpi valintoihin liittyvät perusasiat ja jaetaan ko. esite. Jokaiselle opiskelijalle sovitaan henkilökohtainen keskusteluaika opon (tai ryhmänohjaajan) kanssa, jolloin valinta-asia käydään vielä esitteen avulla läpi ja keskustellaan opiskelijan vahvuuksista, toiveista ja ohjataan valintojen tekemisessä. Tämän jälkeen opiskelijat tekevät valinnat Wilmaan opintotarjottimille. Ryhmänohjaustunnilla vielä tarkistetaan opiskelijoiden tekemät valinnat, joihin palataan tarvittaessa hops:in tekemisen yhteydessä.

Lue lisää vaadittavista resursseista ja kehittämisideoista Arjen arkin menetelmäpankista»

Lisätietoja:
Anne Nissinen, anne.nissinen@sakky.fi
TATU – tartu tutkintoon -hanke, Savon ammatti- ja aikuisopisto, Kuopio

 

Comments are closed.