Yrkesfilmer

Under projektet Rätt yrke – från frö till planta har producerats filmer om olika yrker. Alla filmer finns publicerade med tillhörande stödmaterial på yrken.substans.fi. Obs! Mera filmer på kommande.

Manusskriptet för samtliga filmer är samma och de följer samma grafiska utseende. Inspelningarna är gjorde under ca 2 dagar per film, 3-5 dagar i postproduktion och därtill ha YA:s musikstuderande producerat musiken till största delen av filmerna. Koordineringen av filminspelningarna tar en del tid, först att hitta en lämplig intervjuperson som på ett neutralt och naturligt sätt presentera sitt yrke och sitt eget yrkesval, sedan att få alla tillstånd som behövs för att t.e.x kunna spela in på ett daghem eller sjukhus.

Målet med projektet Rätt yrke – från frö till planta är att skapa bättre förutsättningar för blivande studerande att välja rätt yrke åt sig. Projektet erbjuder även studerande vid yrkesutbildningar information om vilka branscher de kan jobba inom då de utexamineras. Syftet med projektet är att erbjuda modern, innovativ och användarvänlig studiehandledning med korrekt information från en tillförlitlig och koncentrerad informationskälla. Rätt yrke – från frö till planta bidrar till effektiviseringen av genomströmningen inom den grundläggande yrkesutbildningen genom informativa filmer som beskriver alla de olika yrken som erbjuds. Blivande studerande, studerande, hemmet och övriga intresserade skall få en realistisk bild av vad en visst yrke ger för möjligheter på arbetsmarknaden och vilka möjligheter det finns för vidareutbildning. Målet uppnås genom att konkret visa vilka olika branscher man kan jobba inom då man avlagt vissa examina samt genom att ge information om de examina filmerna berör. Till filmerna kommer tilläggsmaterial att publiceras som berör t.ex. kollektiv-avtal, arbetssäkerhet, fortbidningsmöjligheter och var någonstans man kan utbilda sig till det specifika yrket. Projektet betonar neutralitet och kommer därför att läggas upp på en neutral plattform för att garantera att informationen inte medvetet kan styra den blivande studerandes val. Projektet skall inte vara en marknadsföringskanal för yrkesutbildning eller enskilda utbildningsanordnare.

Toimituksen vinkki: Videoita voi käyttää myös esimerkiksi ruotsin kielen opiskelumateriaalina.

Tilläggsuppgifter:
Jeanette Harf, verksamhetskoordinator
tel. 050 350 9448
jeanette.harf@prakticum.fi

Comments are closed.